Kontakty

Statutární ředitel                                                         Rostlinná výroba
Ing. František Hodina         Tel.: 777 710 405               Václav Skoba                     Tel.: 720 994 690

Mechanizátor
Václav Zaunmüller             Tel.: 777 710 406

Správa majetku, účetní                                              Ekonom, účetní
Petra Červíčková                Tel.: 725 466 549              Jana Bursová BBS.            Tel.: 725 466 550

Hlavní zootechnik                                                       Zootechnik (skot bez TPM, prasata)
Ing. Tomáš Hubáček           Tel.: 720 978 903              Ing. Teodor Pártl                 Tel.: 777 710 404

Skladník
František Mráz                    Tel.: 792 334 456;              775 100 526 (Platí do 31.12.2019)

Adresa:

Prima Agri PT a.s.
Nádražní 912
383 01 PRACHATICE
IČO: 25161806
DIČ: CZ25161806
E-mail: primapt@seznam.cz

Zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 848, dne 29.dubna 1997.

Bankovní spojení: 212356973/0300 ČSOB Prachatice