Kdo jsme

Společnost Prima Agri PT a.s. je zemědělská společnost zabývající se převážně produkcí mléka, chovem masného plemenného skotu, prasat a pěstováním krmného obilí, kukuřice na siláž. Mléko je dodáváno společnosti Mlékařské a hospodářské družstvo JIH.

Dceřiná společnost Prima Energo, s. r. o. vlastní certifikát pro ekologický chov KEZ, kterým se výhradně zabývá. Je členem ČSCHMS.
V současné době firma hospodaří na necelých 1300 ha zemědělské půdy. Většina zemědělských pozemků je pronajata od vlastníků. Hlavním cílem firmy je na těchto pronajatých pozemcích hospodařit s péčí správného hospodáře, tak aby vlastníci byli spokojeni, jak jejich půdu obhospodařujeme. Firma chová 1100-1200 ks skotu, chovaných na farmách Nebahovy, Jelemek, Ostrov a Běleč. Srdce firmy je farma Nebahovy, kde byla postavena v roce 2006 nová dojírna s automatickou identifikací dojnic a v roce 2019 zde byl vybudován nový kravín pro telata.