Kdo jsme

 

Společnost Prima Agri PT a.s. založilo 14 akcionářů v roce 1997 odkoupením transformačních podílů oprávněných osob ze ZD Prachatice. 

Společnost se od začátku zaměřila na zemědělskou prvovýrobu a to hlavně na chov mléčného skotu, začala s chovem masného skotu, chovem prasat, pěstování obilí převážně ke konzumním účelům, pěstování konzumních a průmyslových brambor a pěstování řepky. 

V současné době je firma zaměřena hlavně na výrobu mléka, chov masného plemenného skotu a pěstování krmného obilí, kukuřice na siláž a řepky. 

Chov prasat byl bohužel z důvodu nepříznivých cen a levných dovozů zrušen, ale v současné době chce firma zase produkovat jatečná prasata. To samé platí i o pěstování brambor, které společnost již neprodukuje. 

Do budoucna chce společnost produkovat kvalitní potraviny a to hlavně mléko, hovězí a vepřové maso a to v BIO kvalitě. 

Prima Agri PT a.s. vlastní také asi 35 ha lesa a chtěla by v nich začít též hospodařit. V dohledné době by měla mít v nabídce i palivové dřevo a prodej štěpek. 

Dále firma nabízí také přidej obilí pro krmné účely. V současné době firma hospodaří na necelých 1300 ha zemědělské půdy. Většina zemědělských pozemků je pronajata od vlastníků. Hlavním cílem firmy je na těchto pronajatých pozemcích hospodařit s péčí správného hospodáře, tak aby vlastníci byli spokojeni, jak jejich půdu obhospodařujeme. 

V dnešní době je velký tlak na pronájem a odkup půdy od tzv. "sběratelů dotací", kterým jde pouze o dotace a co největší zisk, přičemž do půdy zpět nic nevrací. 

Firma chová 1100-1200 ks hovězího dobytka, chovaných na farmách Nebahovy, Jelemek, Ostrov a Běleč. 

Srdce firmy je farma Nebahovy, kde byla postavena v roce 2006 nová dojírna s automatickou identifikací dojnic.